Afspraken

- Er dient steeds een afspraak gemaakt te worden voor een consultatie bij de kinesist

- Afspraken gebeuren na doktersvoorschrift (uitgezonderd fietspositionering)

- Kan u zich om medische redenen niet verplaatsen, komen wij graag bij u thuis langs

- Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve 12 uur op voorhand te verwittigen, indien u dit niet doet kan deze afspraak aangerekend worden zonder tussenkomst van de mutualiteit.

Tarieven

- Er wordt na iedere behandeling afgerekend

- Dit kan voorlopig enkel cash of met bankcontact - app

- Na enkele behandelingen krijgt u een getuigschrift voor de mutualiteit mee. Deze zullen u een gedeelte van het bedrag terugbetalen.

- Voor een behandeling rekenen wij 25 euro aan. Hierin zit alles inbegrepen naargelang wat voor u toepasbaar is (manuele therapie, dry needling, oefentherapie, taping....). Van dit bedrag krijgt u een deel terugbetaald via de mutualiteit.

Parking

- Er is parkeermogelijkheid op de Grote Markt of op het Kerkplein.

- U kan ook parkeren op de Molenvest of de Augustijnenlaan (5min stappen).

Kerkstraat 6, 2200 Herentals               0476/326770           0471/66 58 62            0478/083414              info@move4healthherentals.com    

  • Facebook Social Icon

© 2017 by move4health